Ombygget garage

40 m2 garage ombygget til aktivitetsrum.

FØR:

G01

G02


EFTER:

G03

G04

G07

G12

G11

G13

G15

G17

G18

G09