Priser

Alle priser er excl. moms.

Boliggennemgang 4.800 kr.
Gennemgang af din bolig i dialog med dig, ideer, drøftelse
af budget, forslag til ændringer.
Varighed 2-3 timer, eller efter behov.

Efterfølgende timer 675 kr.
Fx indkøb af boligtilbehør, mv.

Timerne er ”effektive timer” uden kørsel.
Ved opgaver indenfor en omkreds af 25 km fra
Kbh. centrum faktureres ikke kørsel. Derudover 2 kr./km.

Istandsættelse og boligtilbehør

Evt. Byggestyring: 10% af håndværkerudgifter
Indkøb af boligtilbehør m.v. faktureres til timepris.